onsdag 6. februar 2013

Flaggermusjakt på kirkeloftet


 
Det hender av og til at flaggermus i sommersesongen kommer inn i bygninger for å hvile seg på dagtid. De trenger ikke noen stor åpning, og de vanligste stedene å finne dem er under takstein, i sprekker mellom pipe og tak/vegg, på ubebodde loft, under takskjegget og inne i ventiler og vegger.
 
Flaggermus gnager ikke på ting og lager ikke bol. Den materielle skaden flaggermusen kan gjøre er begrenset til ekskrementene, som på steder med dårlig ventilasjon kan begynne å lukte. Til tross for at flaggermusen er fredet, og ikke gjør noen nevneverdig skade, er det mange som ønsker å bekjempe dyrene. Det er viktig å vite at alle tiltak som innebærer fanging og fordriving av flaggermus krever dispensasjon fra fylkesmannen. Mer om flaggermus som skadedyr kan du lese her.
 
Flaggermusekskrementer er tørre og smuldrer opp når du tar på dem, noe som skiller den fra museeksrementer.  De inneholder bittesmå insektspartikler som man ser best i et mikroskop. På steder der flaggermus har holdt til over flere år og årtier kan det danne seg et tykt lag av flaggermusavføring på gulvet. Det er dette vi lette etter da vi tok oss opp på loftet til en kirke fra 1100-tallet. Selvfølgelig (og heldigvis) var loftet både blitt vasket og pusset opp i løpet av de siste 1200 årene, men vi kunne likevel slå fast at her har det oppholdt seg flaggermus.


 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for at du tar deg tid til å legge igjen en kommentar!