mandag 15. april 2013

Fjellrev

 
Fjellrev (Alopex Lagopus)
Fjellreven omtales også som polarrev og arktisk rev, og er et lite rovpattedyr i hundefamilien. Det er den eneste revearten som har runde ører.  Den er svært sjelden og finnes spredt i atskilte fjellområder i Norge. Dette er (i følge artsdatabanken) vårt mest truede pattedyr. I Sverige og Finland er den også en truet art, men i resten av utbredelsesområdet finnes det mange av den. Fjellreven har en svært tykk og tett pels som er tilpasset et arktisk klima. Den tåler temperaturer ned mot 35 minus uten å måtte øke forbrenningen.
 
Arten spiser det meste, og graver ned mat i perioder hvor den har mat til overs. Hare, egg, smågnagere, menneskeavfall, bær, planter og kadavre står på menyen. Fjellreven er dagaktiv og lever i små familiegrupper. Paringstiden er i mars-april, og valpene fødes ca 50 dager etterpå. I gode lemenår er det rapportert om kull på 25 valper, men 3-6 er mer vanlig. Hiene til fjellreven er store og ofte gamle. Wikipedia henviser til en undersøkelse der et hi var på 363 kvadratmeter, og ha 27 utganger. Fjellreven har et mer avslappet forhold til territorie enn mange andre i hundefamilien slik at flere rever noen ganger kan dele hi.
 
Arten finnes i fargevariantene hvit og blå. Den hvite er mest vanlig, og det er også den vi møtte da vi besøkte dyreparken i Kristiansand i påsken. Fjellreven blir 6-10 år ute i det fri, og opp til 20 år når den lever i fangenskap. 
 Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for at du tar deg tid til å legge igjen en kommentar!